Història

L’any 1977, Francisca Pérez va obrir a un pis de la carretera de Barcelona la Guardería Guixot. Acollia a infants de poques setmanes fins als de 6 anys.

Poc després, la Llar d’infants i Parvulari Guixot es va instal·lar a una planta baixa del Passeig Rubió i Ors. Transcorreguts uns anys, es va traslladar a una casa situada on ara està l’edifici principal. L’adquisició de les finques contigües i dels locals i pisos de la carretera de Barcelona, va permetre edificar l’actual escola, que compta amb més de 3000 m2 d’instal·lacions.

Durant la reforma de l’edifici per a ampliar el parvulari, engrescada pels pares que volien donar continuïtat als estudis dels seus fills a l’escola, es va modificar el projecte inicial i es va ampliar l’edifici per poder-hi impartir l’EGB (Educació General Bàsica). L’etapa es va inaugurar el curs 1989-1990. En aquest moment va adoptar el seu nom actual: Escola Guixot.

Finalment, per garantir la continuïtat del seu Projecte Educatiu i atenent de nou la demanda de moltes famílies, entre els anys 2010 i 2011 es van realitzar les obres de reforma de l’edifici principal i la construcció de l’edifici on s’allotgen les aules i altres espais de l’ESO. La darrera etapa dels estudis obligatoris va començar a impartir-se el curs 2011-2012.

Comments are closed.