Escola bressol

A l’Escola Guixot atenem els infants durant els seus primers anys de vida, sabent que són fonamentals per al seu desenvolupament. Les experiències i els aprenentatges d’aquest període constituiran les bases sobre les que s’assentaran els coneixements que aniran adquirint en anys posteriors.

Als 3 anys, el cervell de l’infant ha madurat i desenvolupat el 50% de la seva capacitat, de manera que és important que en aquest període el nen es trobi en un ambient ric en estímuls. En aquesta edat d’or, a més, hem d’afavorir la construcció de personalitats sòlides.

El nostre projecte a l’escola bressol complementa la funció educativa de la família, atenent les necessitats bàsiques dels infants i afavorint el seu desenvolupament integral a nivell afectiu, motriu, cognitiu i social.

La família i l’escola són corresponsables de l’educació de l’infant. Per aquesta raó, des de l’escola, s’afavoreix una comunicació sincera, fluïda i positiva entre els pares i les educadores.

Els nostres objectius són::

-Fomentar l’autonomia dels infants mitjançant el treball d’hàbits.

-Fomentar l’autoestima, la seguretat emocional i l’optimització de les pròpies capacitats.

-Potenciar l’aprenentatge a través del joc de descoberta.

-Ajudar en el desenvolupament del llenguatge.

-Afavorir la relació dels infants amb el seu medi natural, social i cultural.

-Acompanyar el nen en el procés de socialització amb d’altres infants.

-Orientar la família i resoldre els seus dubtes en allò que faci referència a l’educació dels seus fills.

A mode d’exemple, la nostra metodologia, sempre activa,  inclou:

-Models psicomotrius per a potenciar les capacitats intel·lectuals.

-Treball d’hàbits amb pautes de comportament per a ajudar a estructurar-se i guanyar seguretat, autonomia i autoestima.

Panera dels tresors i Joc heurístic, amb materials quotidians per a desenvolupar la creativitat, l’enginy, el ritme, l’ordre, el sentit de l’espai i el temps…

Dia dels petits científics, amb jocs d’experimentació per a potenciar les capacitats perceptives, motrius, cognitives i socials.

Bits d’Intel·ligència, basats en mètode de Glenn Doman per a augmentar el vocabulari del nen, la seva capacitat intel·lectual i estimular la seva activitat cerebrals.

Racons de jocs a l’aula, per a fomentar el joc de descoberta, el joc simbòlic i la socialització compartint-los amb els companys de grup.

-Jocs i cançons en anglès cada dia, aprofitant un moment òptim en la capacitat d’aquisició del llenguatge per a introduir-los en el coneixement d’aquesta llengua.

 

Comments are closed.