Educació Infantil

Els alumnes d’Educació Infantil d’entre 3 i 6 anys, continuen en aquella etapa en què s’està formant la seva personalitat i en què el cervell, encara en desenvolupament, és molt permeable als estímuls externs.

Els grans eixos de l’aprenentatge a l’Etapa de 3-6 anys són els centres d’interès i el treball per projectes, potenciant l’aprenentatge significatiu, experimental i vivencial.

Els nostres objectius per als alumnes d’Educacó Infantil inclouen:

– Fomentar l’autoestima, la seguretat emocional i l’optimització de les pròpies capacitats.

– Potenciar el desenvolupament del llenguatge.

– Assentar una bona base en la lectoescriptura. A l’acabar P5 els infants han de saber llegir.

– Iniciar-los en l’adquisició de l’anglès com a tercera llengua.

– Desenvolupar el raonament lògic i matemàtic.

– Ajudar-los al seu desenvolupament psico-motriu.

– Fomentar la seva socialització i el repecte envers els altres, el respecte al seu entorn social i cultural i al medi ambient.

– Atorgar-los el paper de protagonistes en el seu procés d’aprenentatge.

– Dotar-los d’autonomia i de capacitat d’organització i de treball.

– Fer-los adquirir els hàbits d’actitud i de treball òptims en tots àmbits.

– Orientar la família i resoldre els seus dubtes en allò que faci referència a l’educació dels seus fills.

Alguns dels aspectes que contempla la nostra metodologia són:

– El treball per projectes.

– L’aprenentatge actiu, dinàmic i vivencial.

– L’atenció a la diversitat atenent la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner.

– El treball de les matemàtiques amb el projecte Entusiasmat.

– El respecte al ritme de treball de cada alumne valorant i potenciant el seu progrés personal.

– Classes amb immersió de llengua anglesa

– Curs de natació a partir de P3.

Comments are closed.