ESO

L’adolescència és, essecialment, un etapa de canvis.

Els alumnes de l’ESO es troben en la primera part d’aquest procés, que s’inicia als 11 anys i s’allarga fins als 19, aproximadament.

En el trànsit de la infància a l’edat adulta, el jove, que experimentarà nombrosos canvis fisiològics, va tancant el procés de creació de la seva personalitat i es va afermant en el seu mode de relacionar-se amb els demés i amb si mateix.

Immersos en aquesta voràgine vital, els joves, a més, han d’aquirir els coneixements i les habilitats que els permetin, al finalitzar l’etapa, orientar-se cap a la realització d’estudis superiors o professionals per a integra-se al món laboral.

La finalitat de l’educació a l’ESO ha d’ésser, doncs, dotar els joves dels recursos que els permetin enfrontar-se al que la vida adulta els oferirà, sigui quin sigui el camí que prenguin,

A l’Escola Guixot, conscients de l’importància de la formació en aquest sentit, treballem amb els alumnes de secundària atenent integralment les seves necessitats.

Els nostres objectius són:

-Formar persones sensibles, crítiques, solidàries, responsables, autonòmes, creatives i amb bons hàbits acadèmics i personals.

-Acompanyar els joves en el seu procés maduratiu i vetllar per al seu desenvolupament.

-Fomentar la creativitat, entesa com a destresa per a solucionar els problemes que se’ls presentin al llarg de la seva vida.

-Enfortir l’autonomia i els bons hàbits de treball acadèmic i personals.

-Sensibilitzar els joves sobre els seu paper com a integrants de la societat, fomentant valors com la solidaritat i dotant-los d’instruments d’anàlisi i crítica.

-Fomentar el respecte als altres i a un mateix.

-Atendre de manera individual els alumnes tenint en compte les seves capacitats, reforçant les seves mancances i aprofitant les seves destreses.

-Dotar els alumnes d’un bagatge acadèmic i intel·lectual que els permeti afrontar amb garanties els seus estudis superiors.

La nostra metodologia contempla:

-L’aprenentatge significatiu i vivencial, mitjançant les classes pràctiques, els tallers, el treball per projectes…

-L’atenció a la diversitat atenent la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner.

-La creació de grups de reforç per a assegurar l’assoliment dels aprenentatges bàsics.

-CLIL (Content and Language Integrated Learning) a la part pràctica de les àrees de Visual i Plàstica i d’Educació Física.

-L’acció tutorial personalitzada i grupal amb entrevistes personals i activitats de grup-classe, cooperatives, de cohesió social i orientació vocacional.

-L’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera a tota l’etapa.

-La realització d’activitats complementàries que reforcin la competència comunicativa i matemàtica.

-La qualificació per a l’obtenció de titulacions oficials en domini de la llengua anglesa.

-Un pla lector que fomenti la lectura per plaer i per a aprendre.

-Ús del teatre com a eina pedagògica, amb representacions per a les famílies.

-Exposició del treball de recerca de 4t d’ESO a la sala d’actes davant les famílies.

-Participació a concursos i projecció externa del treball mitjançant la web, els blocs.

-Activitats solidàries amb la Fundació Quetzal, Marató de TV3, residències geriàtriques…

Comments are closed.