Projecte Educatiu

L’escola Guixot és una Escola Privada Concertada pel Departament d’Educació. Està formada per tres etapes educatives: Educació Infantil (Escola Bressol i Parvulari 3-6 anys), Educació Primària (6-12 anys) i Educació Secundària (12-16 anys).

És una escola oberta a tothom. Ens caracteritza la consideració que tenim davant els nostres alumnes, que són protagonistes de la seva educació.

Entenem la diversitat com a clau per a aquesta atenció i perquè cada alumne tingui un bon desenvolupament integral com a persona, desenvolupant el seu pensament crític. Es considera fonamental per aconseguir un bon clima d’ensenyament-aprenentatge l’ordre i la disciplina en tot moment.

Es transmeten valors humans en una escola activa on potenciem les festes tradicionals catalanes i les sortides culturals com a ampliació o reforç dels continguts treballats a l’aula. Estimem el nostre país, les nostres tradicions i la nostra cultura.

Insistim en què cal haver un bon diàleg entre família i escola per aconseguir una bona dinàmica educativa i poder conèixer els nostres alumnes.

 

Comments are closed.