Orientació Psicopedagògica

Comptem amb una psicòloga responsable del Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

Les tasques del DOIP són les d’orientar alumnes, famílies i mestres tant a nivell acadèmic com personal.

Es passen proves psicopedagògiques a 1r i 6è de primària i a 3r d’ESO. La finalitat és facilitar el coneixement i aportar dades de l’alumnat per a una millor orientació escolar o vocacional/professional. Igual que extreure estadísticament conclusions grupals, útils per als mestres del centre.

Les proves que s’apliquen a primària avaluen les aptituds intel·lectuals (espacial, numèrica, raonament, verbal i memòria) atenció/percepció i personalitat.

Les proves que s’apliquen a 3r d’ESO ajuden a determinar les aptituds vocacionals per a poder oferir una orientació de cara al futur acadèmic o professional a cadascun dels alumnes.

Cada família rep un informe narratiu individual on s’especifiquen els resultats de les proves d’una forma prou entenedora.

Comments are closed.