Equip pedagògic

Equip directiu

Direcció Vanessa Jiménez
Sots-direcció Sílvia Casagolda
Cap d’estudis d’infantil i primària Rosa Maria Prat
Cap d’estudis de secundària Nàdia Martínez

Equip docent

 

Educació Infantil
P0-P1 – Pollets Aurora Gallardo
P2 – Elefants Desirée Seguí
P3 – Óssos Montse Sala
P4 – Cangurs Esther Fernández
P5 – Dofins Sílvia Casagolda
Anglès Gina Rabasa
Psicomotricitat Montse Sala
Educació artística: Música Anna Figueras
Reforç Àngela Pérez
Vetlladora Sònia Sánchez
Educació Primària
1r Rosa Pocorull
2n Rosa Pocorull
3r Sílvia López
4t Virgínia Junco
Rosa Maria Prat
Celi Tió
Atenció a la diversitat Mariona Duran
Llengua estrangera (anglès) Gina Rabasa
Sandra Quirós
Educació Física Celi Tió
Educació artística: Visual i Plàstica Marina Ortega
Educació artística: Música Anna Figueras
Educació Secundària
1r d’ESO Nàdia Martínez
2n d’ESO Noemí Ruiz
3r d’ESO Beatriz Campañón
4t d’ESO Verónica Riesgp
Llengües Noemí Ruiz
Nàdia Martínez
Puri Izquierdo
Verònica Riesgo
Llengües estrangeres (anglès i francès) Noemí Ruiz
Nàdia Martínez
Puri Izquierdo
Ciències Beatriz Campañón
Yolanda Morera
Tecnologies Yolanda Morera
Ciències Socials Verònica Riesgo
Educació Visual i Plàstica Marina Ortega
Música Nàdia Martínez
Educació física Marc Collignon
Atenció a la diversitat Mariona Duran

D.O.I.P.

Psicopedagoga Mariona Duran